(0434) 222 00 00 bitlisuseak@gmail.com
Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresine Hoş Geldiniz
YAYIN OLANAKLARI
YAYIN OLANAKLARI

Kongreye gönderilen tam metinler yazarların isteğine bağlı olarak Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi’nde ya da kongre kitabında yayımlanacaktır.

TAM METİN BİLDİRİ KİTABI YAYINLANMIŞTIR

TAM METİN BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK için tıklayınız.

DUYURULAR

Kongreye gönderilen tam metin çalışmalar fakültemiz dergisi olan Akademik İzdüşüm’ün yanı sıra uluslararası kitap içi bölüm olarak da değerlendirilebilir. Detaylar için tıklayınız.

Değerli bilim insanları,
Kongremiz birinci gününde isteyen katılımcılara “Nitel Araştırma Yöntemleri Semineri”ne katılma imkânı sağlayacaktır.

Değerli katılımcılar,

Kongrede yayın olanakları ile ilgili sıklıkla sorulan sorulara cevaplar aşağıdadır.

 

Tam Metin Bildiri Kitabı

Bildiri Kitabı online olarak Kasım ayı içinde yayımlanacaktır.

Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap

Her katılımcı isteğe bağlı olarak Uluslararası Editörlü Kitap’ta yayın talebinde bulunabilir. Editoryal ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra bildiriler yayınlanır. Uluslararası Editörlü Bölüm Yazarlı Kitap’ta yayın talebinde bulunan her katılımcıdan ayrıca 200 TL yayın ücreti talep edilecektir.  Kitap içi bölümlerin bildiri tam metinlerinin genişletilmiş hali olmaları ve sayfa sayısının 10-20 arasında olması zorunludur. Ekim ayında basılması planlanan kitap için bölümler ve ücretlerinin en geç 12 Eylül 2018 tarihinde gönderilmesi gerekmektedir.

Akademik İzdüşüm Dergisi

Çalışmalarını uluslararası kitap bölümü olarak değerlendirmeyen katılımcılar, Tam Metin Bildiri Kitabının yanı sıra talep etmeleri halinde Akademik İzdüşüm Dergisi’nin Aralık ayında çıkarılacak olan özel sayısında değerlendirebilirler. Kabul ve onay süreci dergilerin yayın kurullarına aittir. Dergiye gönderilen çalışmaların bildirilerin genişletilmiş hali ve Akademik İzdüşüm Dergisi yayın kriterlerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Makaleler en geç 10 Kasım tarihinde sisteme yüklenmelidir.

 

Saygılar

Düzenleme Kurulu