(0434) 222 00 00 bitlisuseak@gmail.com
Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresine Hoş Geldiniz
Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi

Kalkınma, dünya düzeninin yeniden biçimlendiği bir süreci başlatan küreselleşmeyle birlikte iktisadi, toplumsal ve siyasal olgularla düşünülmesi gereken bir hedef haline gelmiştir.

Devletlerin sosyo-ekonomik gelişimlerini etkileyen tarihselden güncele ve yerelden küresele tüm olguların birlikte ele alınması gittikçe önem arz etmektedir. Bu bakış açısıyla Bitlis Eren Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmalar ve Kalkınma Kongresinde, her boyutta kalkınmanın ele alındığı ve yeni perspektiflerin ortaya konulacağı verimli bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kalkınma önündeki engellerin kaldırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde akademi, iş dünyası ve sivil toplum platformlarını temsil eden araştırmacılar ve uygulayıcıların kongrede bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunması bu verimliliği arttıracaktır. Kongrenin temel felsefelerinden biri kalkınmaya giden yolda sosyal ve ekonomik sorunların çözümünün ortaya konulmasıdır.