(0434) 222 00 00 bitlisuseak@gmail.com
Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresine Hoş Geldiniz
PROGRAM

Ayrıca Program Detayı Aşağıda Belirtilmiştir.

27-28 EYLÜL 2018

Kongre Programı

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu

27 Eylül 2018 Perşembe

 

 

 

 

09:00-17:00 KAYIT
09:30-10:20 Açılış Konuşmaları (Bitlis Eren İİBF Konferans Salonu)
10:20-10:40 Çay-Kahve Arası/Coffee Break
10:40-12:30 Nitel Araştırmalar Eğitimi

 

Nitel Araştırmalar Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi Erhan AYDIN – Uşak Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu (10:40-12:30)
Dr.Öğr.Üyesi Emir ÖZEREN – Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu (10:40-12:30)

 

12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

 

13:30 – 15:00 Paralel Oturumlar I

Oturum 1  (13.30-15.00)
Bitlis Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Arzdar KİRACI, Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin KOÇ

“Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliği: Bitlis Örneği”

Fatma ARSLAN-Prof. Dr. Arzdar KİRACI-Prof. Dr. Yüksel BİRİNCİ

“Bitlis İlinin Ekonomik Kalkınmasında Rüzgâr Enerjisinin Önemi”

Prof.Dr. Sabir RÜSTEMLİ-Yük. Lis. Öğr. Suat AVCİL

“Kalkınmada Coğrafi Özellikler ve Nüfus Yoğunluğunun Önemi”

Doç. Dr. Muhammed Şükrü MOLLAVELİOĞLU

“Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi”

Doç. Dr. Zafer KANBEROĞLU-Doktorant İbrahim YILDIRIMÇAKAR

Oturum 2 (13.30-15.00)
Ahlat Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi Yasemin HAYTA

“TRB2 Bölgesi Sektörel Uzmanlaşma Analizi Sectorial Specialization Analysis of TRB2 Region”

Prof. Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ-Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÇELİK

“Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma: Trb1 Bölgesi Uygulaması”

Mehtap DEMİR-Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Esra PEKER

“Ev Turşusu Tüketiminde Tüketicilerin Tutum ve Davranışları: Bingöl İli Örneği”

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ-Dr. Öğr. Üyesi Halim TATLI

“Lokantacılık Sektörünün Kalite Bileşenlerinin Belirlenmesi ve Öneriler: Bitlis İli Uygulaması”

Dr. Öğr. Üyesi Zeki UÇAR

Oturum 3 (13.30-15.00)
Adilcevaz Salonu Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur BUYRUK AKBABA

“Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri ve Bist100 Endeksi Birlikteliklerinin Veri Madenciliği İle İncelenmesi”

Dr. Öğr. Üyesi Emin Sertaç ARI-Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR-Arş. Gör. Erhan ERGİN

“Döviz Kuru Oynaklığının 21. Yüzyıl da Türkiye’ye Etkileri”

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KUBAR-Yük. Lis Öğr Kübra ÖNER

“Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri”

Dr. Öğr. Üyesi Emin Sertaç ARI-Arş. Gör. Erhan ERGİN

“Dövizdeki Hareketlilik: Eko-Politik-Finansal Bir Analiz”

Dr. Öğr. Üyesi Bilal BAĞIŞ

Oturum 4 (13.30-15.00)
Tatvan Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr.Kutluk Kağan SÜMER, Dr.Öğr.Üyesi Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU

“Geçiş Ekonomilerinde Marka Farkındalığı ve Yüksek Kalite İlişkisi Bağlamında Kültürel Faktörler”

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR

“Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Öne Çıkan Bazı Eğilimlerin Analizi”

Dr.Öğr. Üyesi Zeki AKBAKAY

“1923-1960 Yılları Arasında Van ve Bitlis İllerinde Kalkınma Kapsamında Yol Ve Köprü Faaliyetleri”

Arş. Gör. Volkan TUNÇ

15:00 – 15:20 ÇAY-KAHVE ARASI/COFFEE BREAK

 

15:20 – 17:00 Paralel Oturumlar II

Oturum 5  (15.20-17.00)
Bitlis Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Serap TOPRAK

“Rusya-Amerika Güç Mücadelesi ve Hibrit Savaşı”

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU

“Ermenistan-Azerbaycan Savaşı, İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletlerin İşlevselliği Sorunu”

Doç. Dr. Ali ASKER-Prof. Dr. Ramile DADAŞOVA

“Ticaret Savaşları Ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri Ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme”

Doktorant İbrahim AYTEKİN-Doç. Dr. Okyay UÇAN

“Dekolonizasyon Süreci Ve Sonrası Afrika’da Askeri Darbeler Ve Yerel Savaşlar: İdi Amin Dada Oumee Dönemi Uganda-Tanzanya Örneği (1971-1979)”

Arş. Gör. Cihan DABAN

Oturum 6 (15.20-17.00)
Ahlat Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Sabir RÜSTEMLİ, Dr.Öğr. Üyesi Metin IŞIK

“Sürdürülebilir Kalkınma ve Güneş Enerjisi”

Prof.Dr. Sabir RÜSTEMLİ-Yük. Lis. Öğr. Suat AVCİL

“Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Açısından Örgütlenmenin Önemi”

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER-Arş. Gör. Yunus Emre AYNA-Arş. Gör. Tolga UÇAR

“Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Borsa İstanbul’a Etkisinin Belirlenmesi”

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT-Arş. Gör. Yunus BAYDAŞ

“Yerel Kalkınmada İslami Bankacılık Sisteminin Yeri ve Önemi”

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış ASLAN

Oturum 7 (15.20-17.00)
Adilcevaz Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Arzdar KİRACI, Dr.Öğr.Üyesi Sebahattin KOÇ

“Econometric Analysis of Imports from Turkey to Iraq and Northern Iraq Region”

Prof. Dr. Arzdar KİRACI-Seban Azeez Hadoo SHERWANI

“Tüketicilerin Hazır Su Tüketim Davranışları Ve Tercihleri: Bingöl İli Örneği”

Dr. Öğr. Üyesi Beşir KOÇ-Dr. Öğr. Üyesi Halim TATLI

“Muş Sürdürülebilir Kalkınma Platformu Fikri Üzerine Bir Deneme”

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ARSLAN

Oturum 8 (15.20-17.00)
Tatvan Salonu Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Ersin ERKAN, Dr.Öğr.Üyesi Veysel ERAT

“Neo-Liberalizmin Mütemmim Cüzü Olarak  Çatışmacı Çokkültürlülüğün Toplumsal ve Siyasal Sonuçları”

Prof. Dr. Ersin ERKAN

“Liberalizm ve Kapitalizm Bağlamında Amerikan Dış Politikasının Temelleri”

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇINAR-Azize Arslan ÇINAR

“Küreselleşen Dünyada Kent Yaşamının Toplumsal Açıdan Dönüşümü”

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HAYTA

“Uluslararası Çalışma Örgütünün(UÇÖ-ILO) Yüzüncü Yıl Dönümü ve Türkiye İlişkileri”

Dr. Ali Kemal NURDOĞAN

17:00 – 17:20 ÇAY-KAHVE ARASI/COFFEE BREAK

 

17:20 – 18:30 Paralel Oturumlar III

Oturum 9  (17.20-18.30)
Bitlis Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Kutluk Kağan SÜMER, Dr.Öğr.Üyesi Zeki UÇAR

“Tourism Sector and Its Impact on Economic Development in Sulaymaniyah Province: An Economic Study of the Period 2007–2016”

Prof. Dr. Arzdar KİRACI-Sangar Abdalla Babakr GULL

“Türkiye’de Döviz kuru, Faiz Oranı ve Büyüme ile Cari İşlemler Dengesi Arasındaki İlişkinin VAR Analizi İle Değerlendirilmesi”

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin KOÇ

“Bölgesel Kalkınmada Kadın İşgücünün Önemi: Trb2 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme”

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞAHİN-Dr. Öğr. Üyesi Bilal BAĞIŞ

Oturum 10 (17.20-18.30)
Ahlat Salonu Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Ali ASKER, Dr.Öğr.Üyesi Serap TOPRAK

“Geleneksel Dindarlık ve Modern Siyaset: Dini Aktörler Olarak Seydalarda Siyasallaşma Pratikleri”

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN

“Doğu Akdeniz Havzasına Susan Strange (IPE) Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme”

Öğr. Gör. Arash SHARGHİ

“24 Haziran 2018 Seçimleri: Başarı ve Başarısızlık”

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇINAR

“Büyük İpek Yolunun Türkmenistan’daki İzleri”

Doç. Dr. Berdi SARIYEV-Doç. Dr. Cepbarmemmet GÖKLENOV

“Kamu Politikalarının Yasal Olanı ve Yasal Olmayanı Tanımlama Gücünün Yasadışı Göç Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme”

Arş. Gör. Serdar OLUĞ-Dr. Öğr. Üyesi Veysel ERAT

Oturum 11 (17.20-18.30)
Adilcevaz Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU

“Afganistanˊnın NATO Süreci Başından Günümüze Kadar Durumu”

Doç. Dr. Said Mohammad Alem LABIB

“İki Devlet Bir Millet: Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Türkiye İlişkileri”

Doktorant Aurelie STERN

“Türkiye İle Orta Asya Cumhuriyetleri Arasında Eğitim Alanındaki İlişkiler”

Dr. Öğr. Üyesi  V. Sefa Fuat HEKİMOĞLU

“Doğu Türkistan’da Acil Durum Ve ABD’den “Magnitsky” Yaptırımı”

Dr. Öğr. Üyesi Nuraniye Hidayet EKREM

 

Oturum 12 (17.20-18.30)
Tatvan Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Cengiz AKBULAK, Doç. Zafer KANBEROĞLU

“Türkiye’de Organik Hayvancılık İşletmelerinin Mekânsal Dağılışı ve Agro-Turizm Potansiyeli”

Gürcü AYGÜN-Prof. Dr. Cengiz AKBULAK

“Arıcılık Sektöründe Kooperatifleşmenin Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ab Ülkeleri Ölçeğinde

Karşılaştırmalı Bir Analiz “

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi KAÇER-Arş. Gör. Yunus Emre AYNA-Arş. Gör. Yunus Emre KARACA

“Doğru Stratejik Yaklaşımlar Öncülüğünde Muş Sanayisini Geliştirme”

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ARSLAN

“Yayla Yasaklarının Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Van Örneği”

Arş. Gör. Numan ERTAŞ

 

19:00 – 00:00  GALA YEMEĞİ

 

28 Eylül 2018 Cuma

Nitel Araştırmalar Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi Erhan AYDIN – Uşak Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu (10:00-12:00)
Dr.Öğr.Üyesi Emir ÖZEREN Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu (10:00-12:00)

 

09:00 – 10:00 Paralel Oturumlar IV

Oturum 13  (09.00-10.00)
Bitlis Salonu Oturum Başkanı:

  Prof. Dr. Arzdar KİRACI, Dr.Öğr.Üyesi Zeki UÇAR

“The Analysis of Relationship between Inflation and Foreign Exchange Rates in the Iraq North Region for the Period (2008 – 2016)”

Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ-Farhang Abdulkareem Elias AQRAWI-Prof. Dr. Arzdar KİRACI

“Fuel Economy In Eastern Mediterranean Region: Towards A Peace Process By Mediating Role Of Turkey”

Sabbir HASAN-Ph.D. Candidate Rahmat ULLAH

“Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Dijital Ekonomi: Avrupa Birliği Ve Türkiye Arasında Bir Karşılaştırma”

Prof. Dr. Mehmet DİKKAYA-Doktorant İbrahim AYTEKİN-Öğr. Gör. B. Ali KAZANCI

 “Dünya Bankasının Finansman Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ

“Sosyal Girişimlerde Muhasebeleştirme İşlemleri Üzerine Bir Değerlendirme”

Öğr. Gör. Nazan Güngör KARYAĞDI

Oturum 14 (09.00-10.00)
Ahlat Salonu Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Said Mohammad Alem LABIB, Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÖZTÜRK

“Productivity At Administration And The Effects Of Rationality”

Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÖZTÜRK

“An Evalation with Regarding To Turkish Wealth Fund”

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DÖNMEZ-Arş.Gör. Mustafa Salim EREK

“Tek Partili Yıllarda Kalkınma Anlayışı”

Dr. Öğr. Üyesi Yahya DEMİRKANOĞLU

“Yöneticilerin Kriz Çözme Becerileri”

Selda Öztürk

 

Oturum 15 (09.00-10.00)
Adilcevaz Salonu Oturum Başkanı: Prof.Dr Muammer YAYLALI Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DÖNMEZ

 

“Tuşba Belediyesi Örneğinde Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Araştırması”

Doç. Dr. Abdulmenaf TURAN-Esma BEŞER SAĞOL

“Siyasal Rejim ve Kamu Yönetimi İlişkisi”

Dr. Öğr. Üyesi A.Faruk MUTLUSU

“Jeopolitik Kontrolden Biyopolitik Kontrole”

Dr. Oğuzhan ERGÜN

“İç ve Dış Paydaş Beklentilerinin Stratejik Planlama Açısından Değerlendirilmesi”

Prof. Dr. Muammer YAYLALI, Dr. Öğr. Üyesi Sevcan KILIÇ AKINCI

“Moderating Effect of Job Satisfaction Between Organizational Identification and Work Engagement”

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan KILIÇ AKINCI

Oturum 16 (09.00-10.00)
Tatvan Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Veysel ERAT

“Küreselleşmenin Kentlere Etkisi: Küresel Kentler Özelinde Bir Değerlendirme”

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin HAYTA

“Küreselleşme, Ortadoğu Ve Siyaset”

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah EROL-Dr. Öğr. Üyesi Erkan AFŞAR

“Teknoloji ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki”

Dr. Öğr. Üyesi Murat Mustafa KUTLUTÜRK-Öğr. Gör. Seyhun TUTGUN

10:00 – 10:20 ÇAY-KAHVE ARASI/COFFEE BREAK

 

10:20 – 11:30 Paralel Oturumlar V

Oturum 17  (10.20-11.30)
 

Bitlis Salonu

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Berdi SARIYEV,

 Dr.Öğr.Üyesi Cemal ÖZTÜRK

“Siyasi Savaş Ve Stratejik Açıkta Gelinen Son Nokta “Güvenlik Açığı”

Dr. Oğuzhan ERGÜN

“Milletvekilliği Seçilme Yaşı Üzerine Bir Değerlendirme”

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DÖNMEZ

“Interaction Of Organizing And Directing”

Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÖZTÜRK

“Uluslararası İlişkiler Disiplininde Güvenlik Kavramının Dönüşümü: Soğuk Savaş Dönemi Geleneksel/Klasik Askeri Güvenlikten Küresel Güvenliğe Dönüşümün Bir Analizi”

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARAASLAN

Oturum 18 (10.20-11.30)
Ahlat Salonu Oturum Başkanı:

Prof.Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ, Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ÇINAR

“Monte Carlo Methods and Sümer’s New Jump Diffusion Processes and their Application in BIST (Istanbul Stok Exchange Index) Returns”

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

“Analysis of Non-Auditory Effects of Industrial Noise on Worker Productivity – Case Study of Erbil Steel Company”

Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant AKTUĞ-Ramzi Faris AHMED

“Kazanç Yönetimi Ve Denetim Kalitesi Arasındaki İlişki”

Öğr. Gör. Nazan Güngör KARYAĞDI 

“Türkiye’de Teknoparkların Gelişimi ve Teşviki: Teknoparklara Yönelik Bir Uygulama”

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur BUYRUK AKBABA

Oturum 19 (10.20-11.30)
Adilcevaz Salonu Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hakkı ODABAŞ,

Dr.Öğr.Üyesi Yahya DEMİRKANOĞLU

“Economic Globalization and Financial Development: Evidence from Turkey”

Doç. Dr. Yılmaz BAYAR-Arş. Gör. Emre ŞAKAR

“Turizmin Ekonomik Önemi Bağlamında Bitlis İlinin Ekonomik Turizm Potansiyelleri”

Doktorant Sibel CANAN-Öğr. Gör. Seyhun TUTGUN

“Impact Of Corruption On Public Borrowing: Evidence From Emerging Market Economies”

Doç. Dr. Yılmaz BAYAR-Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZTÜRK-Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ

“Determinants of Tax Revenues: Evidence from Turkey”

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZTÜRK-Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ-Prof.Dr. Hakkı ODABAŞ

Doç. Dr. Yılmaz BAYAR

“İslam İşbirliği Teşkilatının Ekonomik Ve Mali Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme”

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ

Oturum 20 (10.20-11.30)
Tatvan Salonu Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU

“Günümüz Rusya Federasyonu Dış Politikasında Yumuşak Güç Olgusu”

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU

“Sosyalist Devletin Ardından: Post Sovyet Anayasal Dönüşümlerde “Sosyal Devlet” Niteliği Üzerine”

Doç. Dr. Ali ASKER

“Modern Devletin Bürokrasi Tarihi”

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah EROL-Dr. Öğr. Üyesi Erkan AFŞAR

“Van Ulupamir’de Yaşayan Kırgızlarda Kimlik Ve Aidiyet”

Dr. Öğr. Üyesi  V. Sefa Fuat HEKİMOĞLU-Nurullah ÇETİN

“İran’ın Güvenlik Politikalarında Rusya”

Arş. Gör. Abzal DOSBOLOV

 

 

11:30 – 12:00 KONGRE KAPANIŞ OTURUMU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

 

 

12:00 – 00:00 SOSYAL PROGRAM-KAPANIŞ YEMEĞİ