(0434) 222 00 00 bitlisuseak@gmail.com
Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresine Hoş Geldiniz
ÖNEMLİ TARİHLER
ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 20.08.2018
Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 28.08.2018
Kayıt Son Tarih: 03.09.2018
Tam metin gönderme son tarihi: 12.09.2018
Sempozyum tarihi: 27 – 28 Eylül 2018